Jedná se o ucelenou síť stezek/trailů pro jízdu na horském kole v přírodě. Najdete zde stezky, které vedou lesem i po rozlehlých bělokarpatských loukách. Stezky začínají a končí v rekreační oblasti Lučina u informačního centra Lučina. Tvoří tak proznačené uzavřené okruhy pro terénní cyklisty, které jsou z části sdílené s turistickými chodníky a vedou k jednosměrným singletrailům určeným přímo a jenom pro cyklisty. Návštěvník se musí řídit provozním řádem, dodržovat kodex terénního cyklisty a respektovat všechny uživatele na sdílené stezce. Vše funguje společně se souvisejícími službami, informačním centrem, zajištěním ubytování a občerstvením.

Co je dobré vědět 

· stezky jsou určeny zkušeným cyklistům, kteří zvládají jízdu v terénu

· okruhy a stezky jsou značeny po celé délce. Značkami jsou piktogramy cyklisty, nebo logo Trail of Life, směrovníky a vstupní brány na samostatné singletraily

· mapy stezek naleznete v informačních centrech, nebo na webu trailoflife.cz

· singletrail = jednosměrná, jednostopá stezka pro cyklisty vlnící se v přírodě

· jízda po proznačených okruzích a stezkách je pouze na vlastní nebezpečí uživatele

Video

  • Trail of Life 2018Trail of Life 2018

Vaše komentáře

Přidat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Otevírací doba

· Provozní doba singletrailů určených pouze pro cyklisty je v období od 01. 04. do 31. 10. každého roku provozu. 

· Během sezóny dodržujte prosím na singletrailech určených pouze pro cyklisty následující hodinu, od které platí večerní ZÁKAZ JÍZDY NA STEZKÁCH:

· DUBEN od 18:30. 

· KVĚTEN až ČERVENEC od 19:30. 

· SRPEN od 19:00. 

· ZÁŘÍ od 17:30, od 20. září od 16:30. 

· ŘÍJEN od 16:00 hod. 

Doporučená hodina ranního začátku vstupu na jednosměrné singletraily je od 7:30 hod.

Okolí parku

PROVOZNÍ ŘÁD 

· Vstupem na stezky uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a že se zavazuje jej respektovat.

· Jízda na MTB okruzích, stezkách a užívání stezky je pouze na vlastní nebezpečí, riziko a odpovědnost uživatelů.

· Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné újmy vzniklé v důsledku nevhodného pohybu uživatelů po stezce nebo vzniklé důsledkem povětrnostních či jiných vlivů.

· Vstup dětem do 12 let je možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let.

· Před první jízdou se musí uživatel seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule – přehledná mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a fyzické kondici.

· Je dovoleno jezdit pouze po vyznačených trasách a uživatelé musí respektovat upozorňující značení na trase a tomu přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších uživatelů i ostatních návštěvníků.

· Uživatel je povinen používat vhodné horské kolo, v dobrém technickém stavu. Za technický stav kola a jeho způsobilost odpovídá uživatel.

· Jezděte na MTB okruzích doporučeným směrem, stezky/singletraily určené pouze pro cyklisty jsou jednosměrné.

· Nezapomínejte, že se nacházíte v přírodě, kde může někdy spadnout suchá větev nebo ležet čerstvě vyvrácený strom.

· Buďte obezřetní při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.

· Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.

· Uživatel je povinen používat vhodné ochranné pomůcky a vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení.

· Každý uživatel musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.

· Každý uživatel je povinen v případě potřeby poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc.

· Uživatel stezky musí respektovat pravidla ochrany přírody a chovat se v lese tiše. Nevjíždět do volné krajiny či lesního porostu mimo značené stezky/okruhy.

· Uživatel na proznačených stezkách a okruzích je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli areálu či třetím osobám způsobí.