2021

Nic nás tak dlouho nenadchlo, jako tyto traily, na které jsme narazili v podstatě úplně náhodou. Při mapování bikeparku Klíny jsme dostali informaci o těchto trailech a tak nám nezbývalo nic jiného než si vyšetřit trochu času a jet je vyzkoušet. Projeli jsme dva z nich a krása střídala nádheru. Rychlé, zábavné s často se měnícím profilem. Vyzkoušet si tady můžete dohromady čtyři traily z niž jeden vás dovede až do Litvínova. Za nás to nejlepší na Klínských trailech je to, že se tady dá šatlovat. Byť šlápnout do kopce je součástí trailů, ale když je možnost šatlu, nezbývá než jej využit.

Klínské traily jsou celoročně značené cyklistické stezky. Stezky by se dali svým zaměřením zařadit do kategorie Trail riding, All mountain a Enduro. Na své si při výjezdech ke startu sjezdových úseků přijdou i vyznavači kategorie Cross country.

O údržbu a rozvoj stezek se stará spolek Klínské Traily z.s.

Umístění Klínských trailů nedaleko obce Klíny bylo zvoleno z několika důvodů. Prvním důvodem je vzdálenost od města Mostu, kde můžeme najít další značené trasy hlavně pro kategorii Cross country a maraton a tím pádem i poměrně velkou komunitu vyznavačů horské cyklistiky, samotné město Most je také jedním z partnerů projektu. Druhým důvodem je přítomnost zaběhlého bike parku přímo v obci Klíny a spolupráce s provozovatelem bike parku společnosti Sportareál Klíny. Třetím a možná hlavním důvodem je přítomnost krásné přírody se strmě se svažujícími stráněmi Krušných hor, které jsou ideálním základem pro budování tras.

Právě ráz zdejší přírody je jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje vzhled a technickou stránku vznikajících tras. Jednou z priorit spolku je zachování vzájemné interakce mezi přírodou a horskou cyklistikou. Proto se trasy mění se změnou okolního lesa. Podkladem je smrková či buková hrabanka s přirozenými překážkami, které si na jezdce připravila sama příroda. Tam kde ze zalesněných strání vystupují kamenitá pole vznikají přirozeně technické úseky a v případě nutnosti překonat nějaký ten horský potok nehledejte lávku, ale očekávejte sprchu vody a bláta.

Video

 • Klínské Traily Dam Trail 2021Klínské Traily Dam Trail 2021
 • Klínské Traily Deer Trail 2021Klínské Traily Deer Trail 2021

Vaše komentáře

Přidat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Základna

 

Sport areál Klíny, kde si můžete půjčit kolo, zaparkovat auto či karavan, využít hotel Emerán a dobře se najíst. (http://www.hotelemeran.cz/).

Okolí parku

Provozní řád trailů

 • Tento provozní řád se vztahuje na provoz Klínských trailů, které jsou určeny pro jízdu na horském kole (dále jen cyklotras).
 • Provozovatelem je spolek Klínské traily z.s., se sídlem společnosti: Rašov 64, 436 01 Klíny.
 • Vstupem na cyklotrasy „Klínské Traily“ uživatel potvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem.
 • Člen spolku může provést kontrolu dodržování provozního řádu a má právo jezdci, který poruší některé ustanovení provozního řádu, neumožnit jízdu po cyklotrasách.
 • Účastník provozu na cyklotrasách je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy (zejména lesním zákonem č. 289/1995 Sb.) a pokyny provozovatele, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli cyklotras i třetím osobám způsobí.
 • Provozovatel cyklotras neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo jím pověřených osob.
 • Dětem do 10 let je jízda na cyklotrasách umožněna pouze pod dozorem některého ze zákonných zástupců na jeho odpovědnost, případně s instruktorem společnosti ZIMLET Klíny.
 • Stezky jsou určeny zkušeným cyklistům, kteří zvládají technickou jízdu v terénu.
 • značení na trase (obzvláště v místě styku tras a na křížení se silnicí) a tomu upravit a přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků areálu. Je zakázáno vyjíždět z vyznačených tras a volně se pohybovat v lesním porostu.
 • Jezdec je povinen jezdit s vhodným horským kolem, které má dobrý technický stav. Zjistí-li provozovatel cyklotras špatný technický stav kola osoby požadující jízdu po tratích, neumožní jízdu na tomto kole do odstranění závady.
 • Jízda na kole pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek je zakázána.
 • Na cyklotrasách a v okolním lese je zakázáno kouření.
 • Jezdec je povinen používat ochrannou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, jako třeba rukavice, chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a další.
 • Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.
 • Cyklotrasy jsou jednosměrné.
 • Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout zraněnému jezdci první pomoc a ohlásit. Při úrazu volejte telefonní číslo 601 302 634 (Horská služba Klíny) nebo využijte telefonních čísel 1210, 155, nebo 112.
 • Provozovatel cyklotras má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Důvodem pro uzavření je např. rozmoklá trať, poškození trasy, práce v lese apod. Jezdci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.

 

Dodržujte Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA:

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty. Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě, lidem i majetku.

 • Jezdi pouze po povolených cestách – Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
 • Nezanechávej stopy – Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky – co jsi do lesa přivezl, také odvez.
 • Ovládej své kolo – Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
 • Dávej přednost ostatním – Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
 • Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku – Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
 • Jednej s rozmyslem – Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
 • Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo – Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!